kreiga-


kreiga-
*kreiga-, *kreigaz, *krīga-, *krīgaz
germ., stark. Maskulinum (a):
nhd. Streit, Krieg?;
ne. fight (Neutrum), war?;
Rekontruktionsbasis: as., ahd.;
Hinweis: s. *kreigan?;
Etymologie:
s. ing. *gʷerī̆-?, Adjektiv, schwer, Pokorny 477;
idg. *gʷer- (2), *gʷerə-, *gʷerəu-, Adjektiv, schwer, Pokorny 476;
Weiterleben:
as.? krē-g* 1, stark. Maskulinum (a?), Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit;
Weiterleben:
ahd. krieg* 3?, krēg*, stark. Maskulinum (a?), Anstrengung, Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit;
mhd. kriec, krieg, stark. Maskulinum, Anstrengung, Widerstand, Anfechtung, Streit, Kampf, Krieg;
nhd. Krieg, Maskulinum, Krieg, DW 11, 2211;
Literatur: Falk\/Torp 53

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • kreiga — kreigà sf. (4) žr. kreigas: Tupi žvirblis ant kreigõs Ppr. Vėjas visą kreigą nudraskė Ppr. Ant kreigõs pripylė daug spalių Ktv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreigas — kreĩgas sm. (4) J, Al, Vlk žr. kraigas 1: Mėlynieji karveliai ant kreigo lig aušros visą naktį burkuos A.Vencl. Garnys ant Simono Budručio kreigo lizdą taisė Tat. Vėjas nuo kreĩgo visus šiaudus nuplėšė Jz. Karveliai nuspardė nuo kreĩgo spalius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkreiguoti — tr. kreigą uždėti: Stogo viršų (kreigą) užkreiguoja ir slogčius (sluogus) uždeda Prn. kreiguoti; užkreiguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krīga- — *krīga , *krīgaz germ., stark. Maskulinum (a): Verweis: s. *kreiga s. kreiga ; …   Germanisches Wörterbuch

  • išvesti — išvèsti, ìšveda, ìšvedė Rtr; SD422, R, MŽ, Sut, M, LL271, Š 1. tr. DŽ, NdŽ padėti išeiti: I paėmė abudu vaikelis su mergele už rankų muni ir ìšvedė laukon par duris Akm. Ana apžabalo, reikia išvèst jau oran Klt. Anas (vaikas) išvẽdus po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreiguoti — kreiguoti, uoja, ãvo tr. J, Plv kreigą dėti: Kai tokia viesula, tai kreiguok nekreigãvęs – vis tiek su lotom nuplėšia Mrj. Kreiguok namą, visur vanduo bėga Rmš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršokti — K 1. intr., tr. N, LL190, Rtr, NdŽ, KŽ, GrvT104, Kp, Lš šokant šuoliu persigauti per ką į kitą pusę: Paršoku Sut. Anoks lendrė, stipras vyras – žardą paršoktų J. Tai smagus (miklus) vyras – gali per kreigą peršokt Kt. Tik tik peršokau par ravą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slogstis — sm. ppr. pl. (1) NdŽ, slogstìs sf. (3) Krok 1. NdŽ, PnmA, Prn, Vrn dvi sukryžiuotos kartelės, prilaikančios stogo kraigą, žirglys, žirgelis: Kraigas slogsčiais prislogtas Smn. Slogsčių neuždėjo, ir nuplėšė vėjas šiaudus Rmš. Pasilypėk, pataisysi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreigan? — *kreigan?, *krīgan? germ., stark. Verb: nhd. kriegen, bekommen, anstrengen, erlangen; ne. acquire, strive (Verb); Rekontruktionsbasis: afries., ahd.; Hinweis: s. *kreiga ; Etymologie: s. ing. *gʷerī …   Germanisches Wörterbuch

  • kreigaz — s. kreiga ; …   Germanisches Wörterbuch


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.