drauga-


drauga-
germ., stark. Maskulinum (a);
nhd. Trugbild;
germ.?, stark. Neutrum (a);
nhd. Kriegsdienst;

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • drauga — draugà sf. KI534; MŽ229 draugė, bičiulė: Jo motynėlė išrodė jauna, šviesi, kaip ne jo motyna, bet jo drauga Vd. Su savo draugomis apverkė savo mergystę BbTeis11,38 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drauga- Ⅰ — *drauga , *draugaz germ., stark. Maskulinum (a): nhd. Trugbild; ne. delusion; Rekontruktionsbasis: an., as., ahd.; Hinweis: s. *dreugan; Etymologie: s. ing. *dʰreug …   Germanisches Wörterbuch

  • drauga- Ⅱ — *drauga , *draugam germ.?, stark. Neutrum (a): nhd. Kriegsdienst; ne. draft (Neutrum), military service (Neutrum); Rekontruktionsbasis: ae.; Etymologie: s. ing. *dʰereugʰ , Adjektiv …   Germanisches Wörterbuch

  • draugauti — draugauti, auja ( auna), ãvo intr. būti draugais, bendrauti, bičiuliauti: Toks su tokiu ir draugauja Vj. Anuodu draugauna iš malonės, o tuodu tik po drauge gyvena J. Vaikis draugãvo, t. y. drauge vaikščiojo su kitu J. Eš su svetimais turiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugavimas — draugãvimas sm. (1) → draugauti: Nebekoks draugãvimas – jau nebevaikščioja suglaudę pečius Kp. | refl.: Niekas draugavimosi nevaržė Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kohan (series) — Kohan is a series of real time strategy computer games developed by TimeGate Studios. The series concerns the fate of the fantasy world Khaldun and its heroes, the Kohan. To date there have been two games and one stand alone expansion pack in the …   Wikipedia

  • Latviešu — Lettisch (Latviešu valoda) Gesprochen in Lettland Sprecher 2,2 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Baltische Sprachen Ostbaltische Sprachen Lettisch …   Deutsch Wikipedia

  • Lettische Sprache — Lettisch (Latviešu valoda) Gesprochen in Lettland Sprecher 2,2 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Baltische Sprachen Ostbaltische Sprachen Lettisch …   Deutsch Wikipedia

  • draugas — 1 draũgas sm. (4) K 1. toks pat, tos pat rūšies daiktas: Rask man tos pirštinės draugą – vieną pirštinę turiu, reikia dar antros Žem. To draũgo (vieno perėjimo) vištyčių buvo dešimtis, o kiek beliko! KlvrŽ. To draũgo siūlų tik tiek ir tėr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugas — 2 draũgas sm. (4), ė sf. (2), ė̃ (4); SD126 1. J asmuo, su kuriuo palaikomi artimi, pasitikėjimu, meile pagrįsti santykiai, bičiulis: Nuo pat mažumės jie geriausi draugaĩ Sb. Ji mano draugė̃ Š. Visos mano draũgės ištekėjo Kp. Čia nebėra mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.