brenka-


brenka-
*brenka-, *brenkaz, *brinka-, *brinkaz
germ., stark. Maskulinum (a):
nhd. Hügel, Rand, Anhöhe, Brink;
ne. hill;
Rekontruktionsbasis: an., as.;
Etymologie:
s. ing. *bʰrenk-, Verb, Adjektiv, Substantiv, hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167;
Weiterleben:
an. brekk-a, schwach. Femininum (n), steiler Hügel;
Weiterleben:
s. as. *brink?, stark. Maskulinum (a?, i?), Rand, Hügel;
mnd. brink, Maskulinum, Rand, Ackerrain;
Literatur: Falk\/Torp 277

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • brénka — medm. (ẹ̑) posnema brenkanje: brenka brenka brenk …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brènk — brénka m (ȅ ẹ) glas strune ob trzljaju s prstom: zaslišal je brenk kitare; brenk in pisk / ob brenku zvonca je prišla odpirat // redko glas ob zadevanju kovinskih predmetov: razlegajo se brenki mečev ob oklepe medm. (ȅ) posnema glas strune:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brénkati — am nedov. (ẹ̑) 1. s trzljaji igrati na glasbilo s strunami: brenkati na harfo, kitaro // slabš. igrati na klavir: kar naprej brenka po klavirju 2. ekspr. govoriti, praviti: vedno nam brenka o tem ● ekspr. zdaj brenka na drugačne strune govori,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brinka- — *brinka , *brinkaz germ., stark. Maskulinum (a): Verweis: s. *brenka s. brenka ; …   Germanisches Wörterbuch

  • Ochoz u Tišnova — Ochoz u Tišnova …   Deutsch Wikipedia

  • brenkálo — a s (á) nav. mn. glasbilo s strunami, na katero se brenka: pihala, godala in brenkala; peli so ob spremljavi brenkala …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brúnda — e ž (ȗ) etn. ljudsko glasbilo z jezičkom, na katerega se brenka, držeč glasbilo med zobmi; dromlja: igrati na brundo medm. (ȗ) posnema glas medveda ali zamolkli glas strune: brunda brunda …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cítre — cíter ž mn. (ȋ) glasbilo trapezaste oblike s strunami, na katere se brenka: igrati na citre / s citrami je razveseljeval vinske bratce v krčmah …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • drómlja — e ž (ọ̑) etn. ljudsko glasbilo z jezičkom, na katerega se brenka, držeč glasbilo med zobmi: igrati na dromljo; drobna dromlja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • drsálka — e ž (ȃ) nav. mn. kovinska priprava za drsanje, ki se pritrdi na čevlje: pripeti, priviti si drsalke na čevlje; otroci so na drsalkah švigali sem in tja ◊ muz. kovinska ploščica, s katero se pri igranju brenka po strunah e [lk in u̯k] ž (ȃ)… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.