sulhu-


sulhu-
*sulhu-, *sulhuz
germ., stark. Maskulinum (u):
nhd. Pflug;
ne. plough (Neutrum);
Rekontruktionsbasis: ae., as.;
Etymologie:
s. ing. *selk-, Verb, ziehen, Pokorny 901;
Weiterleben:
ae. sulh, Femininum (konsonantisch), Maskulinum (konsonantisch), Pflug, Furche, Rinne, ein Landmaß;
Weiterleben:
ae. sȳl-a, schwach Maskulinum (n), Pflüger;
Weiterleben:
as. *sulh?, Substantiv, Pflug;
Literatur: Falk\/Torp 446

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Convention of Scutari — The title of this article contains the character ë. Where it is unavailable or not desired, the name may be represented as Shkoder. Convention of Scutari[1] (Modern Turkish: İşkodra Sulhu, İşkodra Barışı ) was a treaty signed between the Ottoman… …   Wikipedia

  • imza etmek — (bir şeyi) imzalamak Bir haftaya kalmayacak, bizim delegeler sulhu imza edecekler. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sulhuz — s. sulhu ; …   Germanisches Wörterbuch

  • anlaşma — «Anlaşmaq»dan f. is. Sülhü möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edilir, dövlətlər arasında səmimi anlaşmaya və xeyirxah münasibətlər yaranmasına çalışılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • humanizm — <lat. humanus – insan> 1. İntibah dövrünün, insan şəxsiyyətinin azad inkişafı, feodalizm və katolisizm zəncirindən azad olması prinsipini elan etmiş mütərəqqi hərəkatı. 2. İnsan ləyaqətinə hörmət; insanpərvərlik, insansevərlik. Humanizm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ideya — <yun.> 1. İnsan şüurunda varlığı (həqiqi və ya yanlış şəkildə) əks etdirən və onun bizi əhatə edən mühitə münasibətini ifadə edən anlayış, təsəvvür. 2. Dünyagörüşünün əsas və ən mühüm prinsipi; məfkurə, məslək, əqidə. İdeya mübarizəsi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pasifizm — <lat. pacificus – sakitləşdirən> Hər cür müharibəni, o cümlədən milli azadlıq, inqilabi və b. ədalətli müharibələri inkar edən və əbədi sülhü kapitalizm münasibətlərinin mövcudiyyəti ilə bağlayan siyasi cərəyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.