sneiþan


sneiþan
*sneiþan, *snīþan
germ., stark. Verb:
nhd. schneiden;
ne. cut (Verb);
Rekontruktionsbasis: got., an., ae., afries.,-anfrk., as., ahd.;
Vw.: s. *bi-, *ga-;
Etymologie:
idg. *sneit-, Verb, schneiden, Pokorny 974;
Weiterleben:
got. sneiþ-an* 9, stark. Verb (1), schneiden, ernten (, Lehmann S111);
Weiterleben:
an. snið-a (1), stark. Verb (1), schneiden;
Weiterleben:
ae. snīþ-an, stark. Verb (1), schneiden, mähen, töten;
Weiterleben:
afries. snīth-a 31, stark. Verb (1), schneiden;
saterl. snida, Verb, schneiden;
.:-anfrk. *snīth-an?, stark. Verb (1), schneiden, abschneiden;
Weiterleben:
as. snīth-an 3, stark. Verb (1a), schneiden;
mnd. snīden, stark. Verb, schneiden, abschneiden;
WWeiterleben:
ahd. snīdan* 49, stark. Verb (1a), schneiden, fällen, mähen, behauen, beschneiden;
mhd. snīden, stark. Verb, schneiden, verwunden;
nhd. schneiden, stark. Verb, schneiden, DW 15, 1252;
Literatur: Falk\/Torp 522, Seebold 443, Kluge s. u. schneiden

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • snei — snae …   Dictionary of ichthyology

  • šneikšti — šneĩkšti, čia ( ia KŽ, šneĩškia), tė ( ė KŽ, šneĩškė) tr. NdŽ, DŽ1, Gl, šneikšti Br, Slv, Grš, Erž šiukšlinti, teršti, šnerkšti: Šneikšte prišneikštei tu aslą su šniūkais, t. y. priuršei, pridrožei, prikreikei J. Šneikštì ir šneikštì visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneiderka — ךneĩderka sf. (1) K; KŽ siuvėja: Tų šneĩderkų vis per menkai Rg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneipšti — šneĩpšti, čia, tė tr., intr. Ėr, Upt įnikus, atsidėjus dirbti, knyburiuoti: Tai žmogus: šneĩpščia sau kampan įlindęs, ir tiek Rm. Visą dieną jis ten dirbo šneipštė ir lig vakaro padarė tokį gražų puodą su skambaliukais aplink J.Balč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneižtis — šneĩžtis, iasi, ėsi knerkiant judėti (apie kūdikį): Kūdikis lopšy šneĩžiasi J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneikšti — šnei̇̃kšti vksm. Šneikšti̇̀ grindi̇̀s čià drožinėdamas, ei̇̃k laukañ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šneiderienė — ךneĩderienė sf. (1) KII165, šneiderienė (1) KŽ 1. KŽ šneiderio žmona. 2. KII165 siuvėja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneideris — ךneĩderis (vok. Schneider) sm. (1) KII165, K, KŽ, Smln; N siuvėjas: Gizelis šneiderio Q456. Jūs šneideružiai, jūs mano balti broleliai, jūs ma[n] pasiūkit žalių šilkų vystelę RD123 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneigtis — šneĩgtis, iasi, ėsi skursti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šneikštalas — šneĩkštalas sm. (3b) J, Gl šiukšlė …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.